شهردار بوکان گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۷ تعداد ۷۸ پروانه ساختمانی صادر شده بود اما این تعداد در مدت مشابه سال جاری به ۲۱۹ پروانه ساخت رسیده است.